PODĚKOVÁNÍ

Rád bych alespoň touto cestou poděkoval několika lidem, kteří mi nějakým způsobem pomohli při mém výzkumu. Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se.

Děkuji tátovi a mamce (in memoriam) za prvotní informace, panu Františku Neústupnému za podporu v počátku, Miloši Šindelářovi za rodovou linii Šindelářů a Cimburků, Ivě Šindelářové za doplnění informací a spoustu fotografií, Miladě Tišnovské za neocenitelnou pomoc při doplňování chybějících údajů a hledání dalších předků v MZA Brno, Ivaně Gebauerové - matrikářce z ZA Opava, Janě Blažkové z MZA Brno, Františku Mazáčovi ze Záhorovic za historické nasměřování a členění Ondrušků, Pavlu Ondruškovi za zaslání rodokmenu Ondrušků z Buchlovic, Zdeňku Kozákovi za povolení uveřejnit studii rodu Ondrušků ze slovenského Bánova, Janě Minárechové, Ivaně Langweilové, Zuzaně Špátové z PLANstudia za svolení uveřejnit mapy, Janice Ondrusek-Wagner za americké Ondrušky a v neposlední řadě všem Ondruškům, kteří mi nějakým způsobem pomohli obohatit tyto stránky.
Lukáš Ondrušek © 2005-2011
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one